Kalven i ungnötsbesättningen


De flesta tjurkalvar från mjölkbesättningar säljs vidare till specialiserade ungnötsuppfödare, ofta genom slakteriets livdjursförmedling eller genom mellangårdsavtal. Dessa uppfödare köper kalvarna antingen från 2 veckors ålder då de fortfarande dricker mjölk, eller som avvanda kalvar vid 2 till 3 månaders ålder.

I besättningar med dikor föds idag de flesta kalvar sen vinter och tidig vår. Till en början livnär sig kalven enbart genom att dia från kon, men ganska snart börjar den smaka på kornas foder. Till sommaren följer kalvarna med korna ut på bete. Bete är en viktig del i de flesta besättningars dikalvsproduktion. Dikor är suveräna betesdjur och dikalven lär sig snabbt och tar efter korna. Betets avkastning och kvalitet är betydande för att få en bra tillväxt på dikalven även på bete. Kalven går ihop med kon tills den avvänjs vid 6 till 8 månaders ålder. Den väger då cirka 300 kg. Många dikobesättningar har valt att vara specialiserade på att hålla dikor med kalvar och väljer därför att sälja tjurkalvarna vid avvänjning till en specialiserad ungnötsuppfödare. Kvigkalvarna säljs antingen samtidigt som tjurkalvarna eller behålls som rekryteringsdjur. Tjurkalvarna föds upp antingen som tjurar eller kastreras i tidig ålder och föds då upp som stutar.

Ungnötsbesättningar vill gärna ha grupper av djur i samma åldrar i stallet. Det betyder att om ungnötsbesättningen ska ha stora grupper av djur i samma ålder kan de behöva köpa in kalvar från flera besättningar samtidigt, beroende på i vilken omfattning besättningen eller besättningarna de köper ifrån kan leverera kalvar.

I mjölkbesättningar strävar man ofta efter en jämn kalvningsfördelning över året, till skillnad från i dikobesättningar där man hellre vill ha kalvningarna samlade under en kortare tid. Som resultat av detta så köper besättningar som föder upp mjölkraskalvar ofta in nya kalvar med jämn fördelning under året. Det ger en jämn produktionskedja genom stallet hela året. De flesta dikalvarna föds under en kortare period på året och därför köper de flesta ungnötsuppfödare alla sina dikalvar under hösten och tidig vinter. Det ger i slutändan en mer samlad period för insättning av nya kalvar men också för slakt.

  

Länkar

Naturligt beteende & behov

Kalvens näringsbehov

Kalvens matsmältning - Övergångs- och idisslingsfasen

Tillväxt & hullbedömning

Foder

Skötsel

Sjukdomar