Kalvens näringsbehov


Kalven behöver näring för att kunna upprätthålla sina kroppsfunktioner, men också för att kunna växa samt hålla värmen. Läs mer under respektive rubrik om kalvens energi- och proteinbehov, varför fiber är så viktigt samt vilka vitaminer och mineraler kalven behöver.