Mjölknäring


Till skillnad från helmjölk är det lättare att göra fel med mjölknäring. Vanliga fel är att kalvarna får för svag blandning och därmed för lite energi, att den är dåligt sammansatt, att mjölknäringen innehåller beståndsdelar som kalven inte kan tillgodogöra sig, att den är för gammal/har härsknat eller att den är för dåligt upplöst i vatten. Det finns många märken och varianter på marknaden och det är lätt att gå vilse. Det finns dock några hållpunkter att rätta sig efter vid valet av mjölknäring. Det är speciellt viktigt att se över valet av mjölknäring för kalvar upp till och med 3 veckors ålder då kalvar i den åldern främst kan tillgodogöra sig näringsämnen från mjölkprodukter.

Tidningen Husdjur gjorde en sammanställning av de vanligaste mjölknäringarna på marknaden i början av 2017. Sammanställningen kan ses här.