Övergång från helmjölk


Kalvar som är tänkta att utfodras med mjölknäring måste någon gång under uppväxten växla från råmjölk/övergångsmjölk/helmjölk och en sådan övergång kan innebära att kalven får magtarm-störning om den utförs på fel sätt.

Gradvis övergång rekommenderas

Även om det kan fungera med en tvär övergång från övergångsmjölk/helmjölk till mjölknäring rekommenderas en gradvis tillvänjning till mjölknäringen. Detta görs med fördel genom att blanda hälften helmjölk/övergångsmjölk med hälften mjölknäring under cirka tre dagar. Om allt går som det ska ger man sedan bara mjölknäring efter den tredje dagen. Erfarenhetsmässigt har det visat sig fungera bra att först värma helmjölken till rätt utfodringstemperatur samtidigt som mjölknäringen tillreds till rätt koncentration och temperatur. Därefter blandas helmjölk och mjölknäring väl innan den utfodras till kalven.