Värmestress


Värmestress, det vill säga höga omgivningstemperaturer oftast i kombination med hög luftfuktighet, kan påverka den ofödda kalven när den ligger i livmodern. Kor som utsätts för värmestress under dräktigheten riskerar att föda mindre kalvar som har lägre tillväxt och lägre framtida mjölkproduktion. Dessa kalvar har också visat sig ha sämre fruktsamhet när den tiden kommer. För att minska risken för värmestress under stallperioden kan man vid behov klippa korna och/eller installera fläktar. I varmare länder förekommer även duschar som ett sätt att kyla korna. Sommartid är det en fördel om det finns tillgång till skugga. Mer om detta finns att läsa på Växa Sveriges sida om värmestress.