Anatomi


Hur är en kalv ”uppbyggd”? På dessa sidor kan du lära dig mer om kalvens kroppsdelar och framför allt den viktiga mag-tarmkanalen och hur kalven går från enkelmagad till flermagad och därmed idisslande.