Navelinfektion


Navelinfektion ingår tillsammans med blodförgiftning och ledinfektioner i ett sjukdomskomplex som uppstår i nära anslutning till kalvning. 

Navelsträngen

Navelsträngen består av blodkärl som är till för att transportera syre och näringsämnen från ko till kalv i livmodern. Vid födseln brister strängen, vilket ger en direkt inkörsport till kalvens blodomlopp. Detta kan orsaka dels en lokal infektion i navelområdet och i värsta fall blodförgiftning. Tiden det tar för naveln att torka upp och slutas är 1 till 8 dagar och hos över 95 procent av kalvarna har den slutits efter 5 dagar.

Navelinfektion

Navelinfektion ingår tillsammans med blodförgiftning och ledinfektioner i ett sjukdomskomplex som uppstår i nära anslutning till kalvning och gemensamma riskfaktorer är svagfödda kalvar, dålig kalvningshygien, dålig miljö och bristande råmjölksupptag. Oftast förekommer sporadiska fall, men vissa besättningar kan få mer omfattande problem. Vid okomplicerade fall ses en svullen och öm navel. Kalven kan få nedsatt allmäntillstånd, nedsatt aptit och feber. I svårare fall ses en spridning via blodet där leder, ögon och övriga organ kan infekteras och blodförgiftning kan utvecklas. Kalvar kan ibland dö fort, utan att symtom från naveln synts. Navelinfektion förebyggs med god hygien, genom att ha en ren och torr kalvningsbox och första kalvbox, och goda råmjölksrutiner.

Läs mer om navelinfektion på SVA:s webb.