Portionsstorlek


Hur mycket en kalv kan och bör dricka beror på dess fysiologi och naturligt beteende och behov. För små portioner åt gången kan leda till vissa problem, medan för stora portioner - speciellt om kalven inte är van vid dem - leder till andra problem.

Minsta rekommenderade portionsstorlek

Oavsett utfodringssystem, dvs även om kalven utfodras i amma, bör varje portion mjölk inte vara mindre än 1,5-2 liter. Vid mindre givor hinner inte kalvens sugbehov tillfredsställas och risken är större att kalven börjar suga på inredning eller andra kalvar. Givans storlek är också avgörande för mättnadskänslan och vid mindre givor riskeras att kalven förblir hungrig och inte lägger sig att vila efter att den ätit. En del transponderstyrda ammor är förinställda på så små givor som 0,5 liter vilket ger ett mycket dåligt utnyttjande av amman utöver dålig mättnadskänsla hos kalvar. 

Största portionsstorlek

Kalvens löpmage är mycket anpassningsbar och ett försök har visat att kalvar kan dricka mycket mjölk i samma giva (upp till 13 % av sin kroppsvikt vid ett och samma mål och upp till 20 % på ett dygn) utan att mjölken rinner över till våmmen. Det kan alltså fungera att ge mer mjölk per mål (4-5 liter) men det fungerar bäst om man utfodrar via napp där kalven inte kan dricka för fort. I andra fall är det risk att kalven dricker stora mängder mjölk för fort vilket kan försämra funktionen av struprännan vilket i sin tur ökar risken för mjölk i våmmen. Det viktigaste om man ger större givor är att se till att man gradvis trappar upp mjölkgivan med möjlighet att backa tillbaka ett steg om kalven skulle reagera negativt. Rekommendationen är ändå att dela upp stora dygnsgivor så att varje giva inte är större än 3 liter, vilket ger kalven en jämnare energiförsörjning under hela dygnet.