Ledinfektioner/polyartrit


Ledinfektion, kallad polyartrit om fler än en led är påverkad, ger svullnad i en eller flera leder. Sjukdomen ingår tillsammans med blodförgiftning och navelinfektion i ett sjukdomskomplex som uppstår i nära anslutning till födseln.

Om sjukdomen

Ledinfektion (kallas polyartrit om fler än en led är påverkad) ingår tillsammans med blodförgiftning och navelinfektion i ett sjukdomskomplex som uppstår i nära anslutning till födseln och gemensamma riskfaktorer är svagfödda kalvar, dålig kalvningshygien, dålig miljö och bristande råmjölksupptag. Ledinfektion uppstår oftast till följd av en spridning via blodet från till exempel en navelinfektion eller diarré. Oftast förekommer sjukdomen sporadiskt, men vissa besättningar kan få mer omfattande problem. Sjukdomen ger svullnad i en eller flera leder. Andra vanliga symtom är hälta, värme över leden, och feber.

Förebygg ledinfektion

Ledinfektion förebyggs genom god hygien och goda råmjölksrutiner. Genom att förebygga andra sjukdomar undviks de flest fall av ledinfektion.

Läs mer om ledinfektioner på SVA:s webb.