Antibiotika


För att bota sjukdom, minska eller förebygga lidande eller förebygga sjukdomsspridning är det ibland nödvändigt att behandla med antibiotika. Oavsett indikation är dock all användning av antibiotika förknippad med risk för utveckling och spridning av resistens.

De sjukdomar hos kalvar som kan behöva behandlas med antibiotika är till exempel luftvägsinfektion, navelinfektion, ledinflammation och sepsis (blodförgiftning). Vid diarré hos kalv behövs ingen antibiotika med undantag för infektion med Escherichia coli som drabbar kalvar yngre än en vecka. Kalvsjukdomar har oftast många olika orsaker och därför är det viktigt att förutom behandling av den enskilda kalven även göra insatser för att förbättra råmjölksrutiner, hygien, stallmiljö och skötsel av kalven.

Länk till Läkemedelsverkets rekommendationer om antibiotika till nötkreatur och får

Länk till antibiotikariktlinjer för nötkreatur, Sveriges veterinärförbund