Utfodringsstrategier


Det finns olika strategier för att utfodra kalvar, däribland den traditionella med konstant giva, fri tillgång samt fasutfodring. 

Konstant giva

Konstant giva innebär att kalven får samma volym mjölk per dag genom hela mjölkperioden. Låg konstant giva (cirka 6 l/dag) innebär att kalven får för lite näring den första månaden och därför växer dåligt under första delen av mjölkperioden. Under senare delen av mjölkperioden kan kalven till en viss grad öka tillväxten genom att äta mer kraftfoder, men det kan aldrig kompensera för den dåliga tillväxten de första veckorna. Kalvar bör således utfodras med en högre giva. Vid högre givor (minst 8 liter) tillgodoses kalvens näringsbehov under första månaden och kalven växer bättre, men ju mer mjölk kalven får desto mindre kraftfoder äter kalven innan avvänjning vilket ställer högre krav på en gradvis avvänjning för att kalven inte ska tappa i tillväxt omkring avvänjning. 

Fri tillgång

Fri tillgång innebär att kalven har möjlighet att dricka så mycket den orkar vilket ger en mycket bra tillväxt. Detta är dock en mycket dyr utfodringsstrategi och ställer ännu högre krav på en försiktig och gradvis avvänjning än en hög konstant giva. Fri tillgång gör sig bäst om man kan dela upp dygnsgivan på flera mindre mål, såsom i en kalvamma. För att sänka kostnader används ibland billiga mjölknäringar. Dessa mjölknäringar har ofta en sammansättning som är mindre lämplig för kalvar, särskilt unga, vilket kan orsaka mag-tarmstörning hos kalvarna. Man bör då istället överväga ett system som inte bygger på fri tillgång där man kan använda helmjölk eller en mjölknäring av bättre kvalitet. 

Fasutfodring

Fasutfodring innebär att man istället för konstant giva hela mjölkperioden ger mer mjölk den första månaden när kalven inte kan tillgodogöra sig annat foder. Genom att efter en månads ålder fasa ut mjölkgivan kommer kalven igång att äta grovfoder och kraftfoder tidigt. Detta gör att utvecklingen av förmagarna stimuleras i tid före avvänjning. Utfasningen gör också att det går åt en mindre mängd mjölk sista månaden vilket med andra ord kompenserar för den ökade mängden mjölk första månaden. Fasutfodring är därför ett bra alternativ den traditionellt rekommenderade konstanta givan på 6 liter per dag då kalvarna växer bättre trots att de totalt sett får samma mängd mjölk. I tabellen nedan ges ett förslag på hur fasutfodring kan läggas upp. Denna strategi förutsätter ett högkvalitativt kraftfoder och att kalvarna kan grupperas efter ålder.

Exempel på fasutfodring:

 

Oavsett strategi är en gradvis avvänjning av största vikt för att kalven ska förberedas för en foderstat helt baserad på kraft- och grovfoder. Läs mer under avvänjning.