Skydda kalven från smitta i mjölkbesättningen


I mjölkbesättningen finns äldre nötkreatur som kan smitta kalvarna. Det viktigaste för att få robusta kalvar och en bra kalvhälsa är:

 • Ren och torr kalvningsbox.
 • Ren ko.
 • Råmjölk.
 • Rengjord och torr ensambox eller parbox till de yngsta kalvarna.
 • Små sammanhållna grupper  med 2–8 kalvar per grupp. Max 10 dagars åldersspann i gruppen.
 • Gott om plats, minst 1,5 till två gånger minimimått.
 • Torrt och dragfritt i kalvens närmiljö.
 • God hygien: rengöring, desinfektion, tomtid i samtliga boxar.
 • Daglig rengöring av mjölkutrustning.
 • Egen avdelning eller separat kalvstall för kalvar 0–6 månader.
 • Foder av god näringsmässig och hygienisk kvalitet.
 • Fri tillgång till vatten.
 • God hygien vid utfodring. Säkerställ att kalven har tillgång till foder dygnet runt.