Övergångsmjölk


Med övergångsmjölk avses mjölk från andra urmjölkningen till dess att mjölken kan levereras till mejeriet. Denna mjölk är mer näringsrik än helmjölk och bör ges till kalvar efter de första 2-3 målen med råmjölk. Utöver att den tillför mycket näring, vitaminer och mineraler som är avgörande för kalvens hälsa innehåller den dessutom en mindre mängd antikroppar som kan verka direkt i tarmen för att motverka sjukdomar hos den unga kalven. Innehållet i denna mjölk kan också hjälpa till att utveckla kalvens immunförsvar och enzymsystem i tarmen. Studier har visat att kalvar som får övergångsmjölk i åtminstone 3 dygn har högre nivåer av vitamin E i blodet. Denna vitamin är mycket viktig för immunförsvarets funktion. Kalvar i besättningar med hög kalvdödlighet har ofta för låga halter av vitamin E i blodet och övergångsmjölken kan därför verka direkt livräddande.

Rekommendationer

Rekommendationen är att kalven ska få övergångsmjölk eller råmjölk som är av för dålig kvalitet för att utfodras under kalvens första dygn i minst 3 dagar efter de inledande råmjölksmålen.  Att ge övergångsmjölk ger också bästa tänkbara övergång mellan råmjölk och helmjölk Tänk bara på att mjölken måste kunna förvaras kylt och hygieniskt från urmjölkning till utfodring!