Raser


Mjölkras

De mjölk raser som används i Sverige är i första hand svensk röd och vit boskap (SRB) och svensk holstein (SH). SRB har funnits som en ras i Sverige sedan 1928 och dessa djur är helt rödbruna eller har vita inslag av varierande storlek. Rasen karakteriseras ofta av friska djur med bra juverhälsa, lätta kalvningar samt högre fetthalt än SH. SRB har lite lättare att sätta fett än SH och slaktkropparna får ofta lite högre klassningar för form och fett jämfört med SH. Svensk holstein är den vanligaste mjölkkorasen och utgör knappt 55 procent av de kontrollerade mjölkkorna i Sverige. Den har sitt ursprung i rasen svensk låglandsboskap men har under de senaste åren fått en stor inblandning av  holstein-rasen, därav det nya namnet. Korna är svarta och vita och väger omkring 700 kilo. Utmärkande för dessa är deras höga mjölkproduktion samtidigt som fett- och proteinhalten ofta är lägre än för andra mjölkraser.

En mindre andel av mjölkraskalvarna är svensk jersey (SJB) och svensk kullig boskap (SKB). Svensk jersey kommer som namnet antyder ursprungligen från ön Jersey i engelska kanalen och har funnits i Sverige sedan 1890. Djuren är relativt små och har en brungul färg. En vuxen ko väger omkring 400-450 kilo. Rasen är känd för att vara duktiga foderomvandlare och för sin fett- och proteinrika mjölk som därav är en utmärkt råvara för mejeriprodukter. Under svensk kullig boskap ingår fjällko och rödkulla, båda gamla lantraser som varit nära att utrotas i Sverige. Gemensamt för dessa raser är att de ofta saknar horn, därav innehåller namnet ordet ”kullig”. Fjällkon är oftast vit med röda, svarta eller grå prickar eller fält. De är små och väger omkring 400-450 kilo. Rödkullan är en kombinerad mjölk- och köttras som väger mellan 350 - 600 kilo. Korna är oftast helröda men vita tecken kan förekomma. Dessa raser ger betydligt mindre mjölk än SRB och SLB, men klarar sig på mindre foder och magrare beten. Det finns också ett fåtal djur av allmogeraserna bohuskulla, ringamålako och väneko som alla är rester av ursprungliga svenska mjölkkoraser.

En mjölkras som är på uppgång i Sverige är montbeliarde. Detta är en fransk mjölkras med sitt ursprung i Alperna. Korna är rödbrokiga med vita huvuden. Kännetecken för rasen är hög fett- och proteinavkastning, starka ben och bra juver. Rasen används ofta i korsningsavel med SH och SRB.

Köttras

De köttraskalvar som föds i Sverige kan antingen vara av lätt ras: hereford, röd och svart angus och highland cattle eller tung ras som charolais, simmental och blonde d´aquitaine, samt limousin som intar en mellanställning. Föreningen Svensk köttrasavel i samverkan företräder aveln för dessa raser i Sverige. På deras hemsida kan du läsa en utförlig beskrivning av de vanligaste köttraserna. Det finns också en del kalvar av de mer ovanliga raserna dexter, galloway, wagyu och chianina. Många kalvar är också korsningar mellan olika köttraser eller mellan mjölkras och köttras.