Skötsel


Hur tas kalven bäst om hand? För att få friska och hållbara kalvar behöver inhysning, miljö, smittskydd och handhavande fungera på bästa sätt. Under nedanstående sidor kan du läsa mer om hur byggnader, golv, boxar och hyddor bör vara beskaffade liksom temperatur och ventilation. Vidare om hur en rengöring går till samt hur kontakten mellan kalv och människa bäst leder till trygga kalvar. Och mycket annat.