Utvärdera upptaget


Hur väl råmjölksutfodringen fungerar kan testas genom att ta blodprov på unga kalvar. Genom att ta blodprov på unga kalvar kan man ta reda på hur väl kalvarna har tagit upp antikroppar från råmjölken, d.v.s. ett indirekt mått på hur råmjölksrutinerna fungerar.

Så går det till

Utvärdering av råmjölksrutiner görs genom att en veterinär tar blodprov på 3–4 kalvar i åldern 2–7 dagar. Dessa tas i så kallade serumrör, i vilka de röda blodkropparna koagulerar i botten vilket efterlämnar en klar vätska som kallas serum. Har man tillgång till en centrifug är det en fördel att centrifugera provet för att undvika hemolys, vilket kan störa mätningen av antikroppar. Dessa serumrör kan antingen skickas till ett labb för att analyseras eller utvärderas direkt av veterinären med hjälp av en refraktometer som mäter antingen totalprotein eller %BRIX (samma som används för utvärdering av råmjölk). Dessa värden visar indirekt hur stor koncentrationen av antikroppar är i blodet. Kalven bör minst ha ett innehåll av 10 g/L antikroppar (IgG), vilket motsvarar ett totalprotein-värde på åtminstone 55 g/L (5,5 g/dL) eller BRIX-värde på åtminstone 8,4 %. Har man problem med luftvägsinfektioner bör kalven ha minst 15 g/L antikroppar i blodet vilket ungefär motsvarar totalproteinvärdet 57-60 g/L (5,7–6,0 g/dL) eller BRIX-värdet 8,6 %