Ljus


Ett kalvstall ska ha fönster eller andra insläpp för dagsljus. Stallet ska ha belysning som inte orsakar kalvarna obehag. Både dagsljus och belysning ska stödja djurens dygnsrytm och beteendebehov. Belysningen ska vara fast monterad och göra det möjligt att se till djuren utan svårighet. I ligghallar för utegångsdjur eller för djur som hålls på bete behöver belysningen inte vara fast monterad om det finns bra belysning på något annat sätt. Fast belysning är ändå att rekommendera då det underlättar den dagliga tillsynen och skötseln. Fönster, belysningsanordningar och elektriska ledningar som kalvarna kan nå ska vara utformade så att det inte finns risk att djuren skadas av dem. 

Ljus ger ökad tillväxt

Det finns studier som visar att man kan öka kalvarnas tillväxt och foderutnyttjande samt få kvigorna dräktiga tidigare genom att förlänga den ljusa tiden på dygnet. För växande kvigor rekommenderas därför 14–16 timmars ljus med 100–200 lux i djurens ögonhöjd. Belysningen i stallet ska utformas så att dessa intervall kan hållas även under den mörka årstiden. På natten rekommenderas svagare ljus; 5–7 lux. Är ljuset för starkt nattetid minskas utsöndringen av sömnhormonet melatonin och det finns risk för att djurens sömn störs. Lamporna bör inte ha för hög ljusintensitet, såsom halogenlampor, eftersom de av djuren upplevs för starka eller rent av bländande. Lysrör, LED-lampor eller natriumlampor är bättre alternativ.