Avlivning


Som djurägare är du ansvarig för att dina djur inte utsätts för onödigt lidande. Det innebär att du är skyldig att se till att djur som är så allvarligt sjuka eller skadade att de inte kan tillfriskna, avlivas omgående. Bedömningen är naturligtvis svår, särskilt när det gäller kalvar. Fråga din veterinär om du är osäker på prognosen för en sjuk eller skadad kalv. Du får avliva själv om du vet hur det ska gå till. Är du osäker får du be din veterinär eller någon annan med kunskap. Svensk lantbrukstjänst hämtar upp döda djur och kan bistå med planerad avlivning men de har ingen jourverksamhet och därför kan du inte förlita dig på dem för avlivning av ett allvarligt sjukt djur.

För avlivning av kalv krävs bedövning och avblodning. Kalven ska hållas stadigt fast och bedövning ska ske med skott i hjärnan. Det är tillåtet att använda bultpistol eller vapen. Om jaktvapen ska användas, ska vapenlicensen även omfatta avlivning av tamdjur. Det finns tabeller på jordbruksverkets hemsida med uppgifter om godkända vapen och godkänd kaliber. Endast totalt förvildade, utomhus  lösspringande, nötkreatur får avlivas med bröstskott och då på maximalt 100 m håll med klass 1 vapen.

Själva avlivningen sker genom att djuret avblodas efter att det blivit medvetslöst. Avblodningen ska inledas inom en minut efter bedövningen och går till så att pulsådrorna som för blodet till huvudet skärs av. Det är bäst att sticka nära bröstkorgen, där halsen börjar, men det går också att öppna ådrorna på båda sidor om halsen, bakom huvudet. Använd en lång, gärna dubbeleggad kniv som sparas för ändamålet.

Det är bra om det går att avbloda på gräsmark där blodet rinner rakt ner i jorden och inte spolas ut på områden där det går fordonstrafik eller där djur och människor ska passera.

Om lantbrukstjänst ska hämta kadavret bör det ligga på så stort avstånd som möjligt från gårdens djur och foderlager så att smittspridning via kadaverbilen till gården undviks.

Att vara tvungen att avliva djur är aldrig trevligt, men det är en uppgift som ibland måste utföras när ingen annan utväg finns och det är då viktigt att den utförs på rätt sätt. Tveka inte att be om råd och anvisningar av din veterinär eller rådgivare när du har besök för att vara förberedd.

 

 
Bultpistolen ska placeras strax under skärningen mellan två linjer från öra till motsatt öga, vinkelrätt och direkt mot pannan.

  
Avblodningen blir bäst om blodkärlen skärs av nära hjärtat, använd lång kniv.

 

Denna text är också publicerad i Gård och djurhälsans kunskapsbank