Kalven behöver råmjölk


Till skillnad från vissa andra djurarter kan antikroppar inte transporteras från kons blod via moderkakan till kalvens blod i livmodern. Kalven föds därför helt utan antikroppar och saknar skydd mot smittor i sin omgivning. Först efter cirka 1,5 månad har kalven bildat tillräckligt mycket egna antikroppar för att hålla sig frisk och innan dess är kalven helt beroende av att få i sig antikroppar via råmjölken.

Tillräckligt med råmjölk

Det är inte bara viktigt att kalven får i sig antikroppar, utan också att det sker i tillräcklig mängd. Om kalven inte får tillräckligt med antikroppar från råmjölken hinner dessa att brytas ned innan kalven har hunnit bilda egna antikroppar. Detta innebär att kalven blir väldigt mottaglig för sjukdom innan det egna immunförsvaret kommit igång. För dåligt antikroppsupptag innebär därför att kalvarna oftare blir sjuka och har betydligt större risk för att dö jämfört med kalvar som fått i sig tillräckliga mängder. På lång sikt har kalvar som fått i sig för lite antikroppar även en sämre tillväxt, lägre mjölkproduktion under sin första laktation och större risk för att slaktas under första laktationen. Råmjölken innehåller dessutom flera gånger så mycket av vitamin A, D och E jämfört med helmjölk. Dessa vitaminer är viktiga för immunförsvarets funktion och kalven behöver råmjölken för att få tillgång till dessa. Sammanfattningsvis är råmjölk en förutsättning för ett fungerande immunförsvar och en frisk kalv.