Smittskydd


Infektioner är vanliga orsaker till sjukdom hos kalvar. De orsakas av bakterier, virus, svampar och parasiter som antingen cirkulerar i besättningen och sprids från djur till djur eller som kommer in i besättningen som smitta från en annan besättning. Arbetet för att minska risken för att djuren ska drabbas av infektion kallas smittskydd och kan delas in i inre smittskydd, där arbete görs för att minska risken för att sjukdom ska spridas inom besättningen, och yttre smittskydd, där arbetet fokuserar på att hindra smitta för att komma in i besättningen.

 

Inre smittskydd

Målet med inre smittskydd är att hålla nere smittrycket i besättningen och se till att sjukdomar som redan finns i besättningen inte sprids mellan djurgrupper. Kalvar är de känsligaste djuren i en besättning. Därför är det viktigt att lägga fokus på att skydda kalvar från smitta. Grunden i att förebygga smittsamma sjukdomar består av att stärka kalvarnas immunförsvar genom en stressfri miljö, torrt, rent, dragfritt, goda råmjölksrutiner och goda rutiner runt kalvning samt foder och vatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd.  

 

Yttre smittskydd

Smittämnen kan komma till en gård på många olika sätt, via levande djur in eller ut från besättningen, besökare, gödsel, foder, utrustning, fordon och vilda djur. Här finns mycket att tänka på när det gäller att planera körvägar så att gödsel hålls borta från foder och att transporter inom gården hålls separerade från transporter som kommer utifrån till gården. Utlastning till slakt och hämtning av kadaver ska göras på ett smittsäkert sätt.