Kalvning


Kalvens liv utanför kon inleds med kalvningen. För att kalven ska födas levande och fortsätta att vara frisk krävs goda rutiner och optimal kalvningshygien.

Under avsnittet Kalvning hittar du underrubriker med information om hur och när en normal kalvning går till, hur kalvningsplatsen ska vara beskaffad, vad som kan gå fel och hur den nyfödda kalven bäst tas om hand.