Utfodringssystem


Det finns flera olika alternativ för att utfodra kalvar med mjölk, häribland manuell utfodring med antingen napphink eller nappflaska, hink eller tråg eller automatisk utfodring via en kalvamma, amko eller genom att låta kalven gå tillsammans med kon.  

Kalvens sugbehov

Kalvar föds med ett starkt sugbehov, vilket i naturen är en förutsättning för att kalven ska få i sig mjölk. Genom att suga på en spene förflyttas mjölken från spenen in till bakre delen av tungan där mjölken reflexmässigt sväljs ned. Dricker kalven från en öppen hink eller ett tråg måste kalven lära sig att förflytta mjölken genom munnen till bakre delen av tungan. Man kan säga att kalven lär sig att använda munhålan som ett sugrör.  

Det mest naturliga för kalven är därför att få i sig mjölken via en spene eller napp. Anledningen till att många väljer att utfodra kalvar i hink eller tråg är framförallt att sådan utfodring är mindre tidsödande och ofta mer bekväm än napputfodring. Dels dricker kalvarna fyra till fem gånger snabbare från öppna tråg och oftast kan även själva tilldelningen av mjölk göras mer effektiv jämfört med napputfodring. Ur både närings- och välfärdssynpunkt är dock napputfodring ändå alltid att rekommenderas då det tillfredsställer kalvens behov att suga samtidigt som matsmältningen kan förbättras.