Om kalven


I Sverige föds kalvar i två principiellt olika system:

  • I mjölkbesättningar där kalven skiljs från modern, ofta inom ett dygn. Dessa kalvar är oftast av mjölkras.
  • I dikobesättningar där kalven går kvar med sin mor fram till avvänjning vid omkring ett halvårs ålder. Dessa kalvar är oftast av köttras.

Kalvarna kan sedan bli kvar i sina respektive besättningar. Antingen som rekryteringsdjur, det vill säga blivande mjölkkor eller dikor, eller som slaktdjur vilket ofta är fallet med tjurkalvarna. Det är dock vanligare att tjurkalvarna (och även en del kvigkalvar) på något sätt förmedlas vidare till en specialiserad köttuppfödare. Förmedlingskalvarna kan vara mjölkdrickande eller avvanda.