Testa råmjölken


Råmjölkens kvalitet definieras som råmjölkens innehåll av antikroppar per ml. Detta bör testas med en så kallad BRIX refraktometer (här kallad BRIX-mätare). Tidigare rekommenderades så kallad kolostrometer/kolostrum hydrometer (här kallad kolostrometer), men dessa anses nu ge ett för osäkert resultat. Jämfört med BRIX-mätare är kolostrometern både mer ömtålig och svårhanterad och av dessa skäl bör den bytas ut mot en BRIX-mätare. 

Så fungerar BRIX-mätare

BRIX-mätaren mäter en vätskas förmåga att bryta ljus, vilket är beroende av vätskans innehåll av till exempel socker och protein. Eftersom antikroppar är proteiner är råmjölkens förmåga att bryta ljus relaterad till dess innehåll av antikroppar. Det finns många BRIX-mätare på marknaden, däribland både digitala och optiska. Båda varianterna ger ett bra mått på råmjölkens kvalitet. Skillnaden är att de digitala är dyrare, men istället lättare att avläsa. Oavsett om den är optisk eller manuell är det viktigt att se till att den kan mäta över en skala av 0 till 30 % BRIX.  

Innan du börjar använda BRIX-mätaren, och med jämna mellanrum, är det bra att kalibrera den. Detta görs genom att mäta BRIX-värdet på några droppar destillerat vatten. BRIX-värdet ska då vara 0, om inte kan man justera mätaren så att den hamnar på 0. Var dock noga med att mätaren ska vara helt ren från eventuella råmjölksrester innan detta görs.

Utvärdera kvalitén

För att mäta råmjölkskvaliteten placeras några droppar råmjölk på en väl rengjord och avtorkad mätare. Var noga att det inte blir några bubblor. Den digitala mätaren läser av BRIX-värdet automatiskt. Den optiska mätaren läses av genom att rikta mätaren mot en ljuskälla. Dessa har i bland två olika skalor och det är därför viktigt att du läser av på BRIX-skalan. Dessa värden kan användas som hållpunkter för utvärdering av råmjölken: 

  • Under 18 %: råmjölken bör inte ges under kalvens första dygn 
  • 1822 %: råmjölken kan ges första dygnet om man ger en större volym 
  • 22 % eller mer: kan ges första dygnet, men kan även frysas in 
  • 25 % eller mer: optimalt för infrysning