Mangan


Funktion: Mangan ingår i vissa enzymer som används vid tillverkning av skelett och brosk.

Riskgrupper för brist: Om det finns för mycket kalcium och fosfor tillförs i foderstaten ökar behovet av mangan eftersom upptaget av mangan då minskas. Även en hög andel järn i fodret hämmar utnyttjandet av mangan.

Bristsymtom: Kalven från en ko med manganbrist riskerar att få missbildat skelett med förstorade leder, vridna ben eller förlamning. Dessa förändringar ger inte sällan fellägen och kalvningssvårigheter. Kalvar som föds som dvärgar med förkortade ben och ibland missformad mun har i vissa fall tillskrivits manganbrist under dräktigheten.

Fodermedel: Mangan finns i hög utsträckning i grovfoder men förekommer även i lägre koncentrationer i spannmål och majs.

Rekommendation: Behovet av mangantillskott till växande kalvar är lågt då manganhalten i foder är nästan alltid högre än behovet.

Överskott: Överskott av mangan tolereras dock väl av djuret som djuret.