Statistik


För att kunna följa trender är det viktigt att ha god statistik. Statistik är även viktigt för att sätta upp mål och sedan utvärdera dem samt för att kunna jämföra besättningar, regioner och länder med varandra.

Under avsnittet Statistik kan du bland annat läsa mer om hur många nötkreatur vi har i Sverige, hur vanliga olika sjukdomar är och vilken antibiotika vi använder.