Antal nötkreatur


Antal nötkreatur och antal besättningar 

I december 2017 fanns det dryga 1,4 miljoner nötkreatur i Sverige, varav en dryg tredjedel av dessa var kor, en knapp tredjedel var kvigor, tjurar eller stutar och en knapp tredjedel var kalvar under 1 år. Ungefär 60 procent av korna användes för både mjölkproduktion och uppfödning av kalvar och resterande enbart för uppfödning av kalvar.  

Dessa nötkreatur var fördelade i drygt 16 000 besättningar, varav cirka 3 500 besättningar hade mjölkkor. Läs mer i Jordbruksverkets statistik om lantbrukets djur.