Slakt


Under 2017 slaktades drygt 400 000 nötkreatur på slakteri. Av dessa var majoriteten vuxna nötkreatur och endast cirka 3 procent kalvar under 1 år. Dryga hälften av de slaktade vuxna djuren var tjurar eller stutar (varav majoriteten ungtjurar i åldern 1 till 2 år) och resterande kor eller kvigor, där äldre kor utgjorde den största posten. På LRF: statistikplattform kan man läsa mer slaktstatistik.