Råmjölk och diande


Råmjölk bidrar förutom energi till att skydda kalven mot smittämnen, att förse kalven med livsviktiga näringsämnen samt att kunna hålla värmen. Kalven bör få i sig råmjölk i tillräcklig mängd inom de första timmarna efter födseln, antingen genom att dia eller genom manuell utfodring. Läs mer under råmjölk. 

För kalven i mjölkbesättningen är det riskabelt att helt förlita sig på att den får i sig tillräckligt med råmjölk bara genom att dia. Manuell giva med nappflaska eller napphink är därför starkt att rekommendera, åtminstone vid första målet. Efter det kan kalven med fördel dia kon för att öka sannolikheten för att få i sig tillräckligt med antikroppar.  

För dikalven är diandet betydligt viktigare och dikalven bör så snart som möjligt efter födseln ges möjligt för och vid behov hjälpas till att dia. Oftast är det bara svaga kalvar som inte kommer igång med diandet själv som behöver ges råmjölk manuellt.