Mjölkraskalvar


I mjölkbesättningar är ofta kalven avskild från kon i tidig ålder och måste därför utfodras med mjölk manuellt eller från mjölkautomat om den inte går hos en amko eller i system där ko och kalv tillåts vara tillsammans under en längre period. Det finns många olika sätt att utfodra dessa kalvar på.

 

Läs mer om:

Att välja mellan helmjölk och mjölknäring

Hur mycket kalven behöver äta

Olika utfodringsstrategier

Hur mycket mjölk kalven bör få i sig åt gången

Vad som är lämplig utfodringstemperatur

Hur länge kalven behöver mjölk