Napphinkar & flaska


Kalvar föds med ett starkt sugbehov, vilket i naturen är en förutsättning för att kalven ska få i sig mjölk. Vid manuell giva är utfodring via napp det som mest efterliknar kalvens naturliga beteende och behov och är därför mest fördelaktigt ur välfärds- och näringssynpunkt.

Varför napp?

Genom att suga på en spene förflyttas mjölken automatiskt från spenen in till bakre delen av tungan där mjölken reflexmässigt sväljs ned. Detta i jämförelse med om kalven dricker i ett öppet tråg där kalven måste lära sig att med kraft förflytta mjölken genom munnen till bakre delen av tungan där den sväljs reflexmässigt.

Utöver detta finns det många fördelar att utfodra kalven via napp istället för ett öppet tråg. En av de största fördelarna är att kalven får sitt sugbehov tillfredsställt vilket minskar risken för att kalven suger på inredningen eller andra kalvar. Att rikta sitt otillfredsställda sugbehov mot annat innebär en ökad risk för att kalven får i sig sjukdomsframkallande organismer från inredningen eller att kalven skadar den andra kalven som sugbehovet riktas mot. En annan fördel är att kalven inte dricker lika fort, vilket förbättrar funktionen av struprännan.

Napputfodring liksom digivning tar längre tid än hinkutfodring och kan därför även ha en positiv effekt på kalvens matsmältning genom ökad salivering, vilket bidrar till att mer fettnedbrytande enzym utsöndras. Det finns dessutom indikationer på att napputfodrade kalvar kan ha en högre saltsyra-utsöndring i löpmagen vilket innebär ett lägre pH. En sur miljö i löpmagen är av betydelse för att avdöda bakterier men främjar även mjölkens koagulation och utsöndringen av bukspott i tunntarmen.

Rekommendationer

Kalvar kan antingen utfodras med nappflaska, napphink eller större tråg med flera nappar. De sistnämnda kan vara utformat som ett gemensamt tråg där alla kalvar har tillgång till all mjölk eller ett tråg med separata avdelningar för varje kalv. För båda dessa gäller att alla kalvar bör dricka upp sin mjölk ungefär lika fort för att kunna säkerställa jämn tillväxt i gruppen.

Vid napputfodring ska napphinken eller nappflaskan vara nedåtriktad med cirka 30 graders vinkel. Det är viktigt att napphinken eller nappflaskan placeras på en höjd så att kalven inte får mulen över ögonhöjd. I detta tillstånd faller struplocket framåt och blottar luftstrupen vilket ökar risken för att kalven får ner mjölk i luftvägarna. Kalven ska ha möjlighet att hålla halsen helt utsträckt under utfodringen. Öppningen i nappen ska också vara lagom stor. Är den för liten finns risken att kalven tröttnar innan den druckit upp all mjölk och är den för stor kan mjölken rinna utanför munnen eller ner i luftvägarna och därmed orsaka lunginflammation. Likaledes kan ett långsammare flöde ha positiv inverkan på kalvens matsmältning och därmed tillväxten. Om kalven dricker för fort kan den svälja för stora mängder på en gång vilket försämrar funktionen av struprännan och det finns en risk att mjölken hamnar i förmagarna. Om det droppar/rinner mjölk ur nappen vid placering i 30 graders vinkel är hålet för stort. Generellt gäller att om kalven dricker upp 2 liter mjölk på ca 8–10 minuter är nappens öppning lagom stor. I kalvammor kan det dock behövas ett högre flöde för att varje kalv inte ska ockupera amman för länge.

Efter en tids användning försämras nappens funktion och gummit slits och blir för mjukt. När kalven ska suga på en utsliten napp finns det risk att den kollapsar och inte fjädrar ut igen till normal form, vilket kan innebära att kalven får svårt att få i sig mjölk. Man bör med jämna mellanrum eller så fort man märker att det tar onormalt lång tid för kalven att dricka upp sin mjölk kontrollera nappens funktion.

Rengöring

Mjölkutfodringsutrustning är en bra grogrund för bakterier och bör därför rengöras efter varje utfodring, speciellt om flera kalvar delar samma utrustning. En nackdel med napputfodring är att utrustningen kan vara svår att hålla ren. Det finns risk att bakterier ansamlas i nappen eller där nappen ansluter till hinken eller flaskan. Nappen bör därför regelbundet lossas för att diskas och desinficeras separat eller bytas ut om den börjar spricka då det försvårar rengöringen.

Nedan följer ett förslag på rengöringsrutin:

  1. Skölj med ljummet vatten (32 - 38°C).
  2. Låt ligga i blöt i hett vatten (>50°C) med rengöringsmedel i 30 minuter.
  3. Skrubba och skölj med hett vatten.
  4. Påför desinfektionslösning vid behov eller med regelbundna intervall.
  5. Låt torka helt innan nästa användning