Frysa & tina råmjölk


Ett förråd av fryst råmjölk, helst från den egna gården, kan rädda många liv och bör finnas på varje gård. Tillgång till fryst råmjölk är en förutsättning i de lägen kon inte ger någon råmjölk, när hon har juverinflammation eller när råmjölken är av undermålig kvalitet. I övrigt kan den vara av värde för att behandla kalvar med diarré. Om möjligt bör endast testad godkänd råmjölk frysas in men har man inte möjlighet att testa råmjölken bör den komma från kor som mjölkats direkt efter och absolut senast inom 4 timmar efter kalvning.

Ömtåliga antikroppar

Då antikropparna i råmjölk är ömtåliga bör frysning och tining göras med omtanke. Det är en fördel om både infrysning och tining tar kort tid. Detta för att undvika bakterietillväxt och för att minska tiden från kalvens födsel till utfodring. Infrysning av råmjölk görs därför med fördel i mindre, cirka 1–2 liter, och gärna platta kärl, till exempel dubbla plastpåsar som lägges plant i frysen. Kärlen bör märkas med datum för infrysning och eventuellt kvalitet. Det är ofta bättre att frysa och tina mindre behållare/påsar som tinar fortare för att tidigt kunna ge kalven en mindre portion råmjölk (ca 2 liter) och därefter tina ytterligare råmjölk som kan ges några timmar efter första målet. Råmjölk i påsar tinar fortare än råmjölk i flaskor även med samma volym. Råmjölken bör inte förvaras i frysen längre än ett år. 

Tina råmjölk

Om råmjölken tinas för häftigt finns det risk att antikropparna koagulerar och råmjölken mister då sin funktion. För att undvika detta bör råmjölken tinas antingen i ett vattenbad vid max 60 grader eller i mikrovågsugn vid max 350 W. Om man använder sig av vattenbad kan det vara en fördel att byta ut vattenbadet då och då om det kylts ned av råmjölken. Om man tinar i mikro bör man vara mycket uppmärksam på att inte upptinade delar av råmjölken blir för varma innan resten har hunnit att tina upp. Detta kan undvikas genom att se till att behållaren roterar i mikrovågsugnen och man med jämna mellanrum häller av den tinade delen av råmjölken. Har man en gång tinat upp fryst råmjölk ska den inte frysas ned igen då råmjölkens antikroppar är mycket känsliga för upprepad frysning/tining.