Skydda kalven från smitta i ungnötsbesättningen


 

Smittämnen kan komma till en gård på många olika sätt, via levande djur in eller ut från besättningen, besökare, foder, utrustning, vilda djur, fordon och gödsel. Här finns mycket att tänka på när det gäller att planera körvägar så att gödsel hålls borta från foder och att transporter inom gården hålls separerade från externa transporter. Utlastning till slakt och hämtning av kadaver ska göras på ett smittsäkert sätt. De viktigaste åtgärderna för att inte få in smittämnen till gården är följande:

 

  • inte köpa in djur
  • undvika utställningar eller sambeten
  • köpa in endast hälsodeklarerade djur och isolera inköpta djur i tre veckor
  • ha egna overaller och stövlar att låna ut till besökare
  • ha genomtänkta körvägar på gården
  • inte ta tillbaka djur som lämnat besättningen
  • om möjligt inte låta slakttransportör komma in i stallet
  • undvika att dela utrustning som kommer i kontakt med djur med andra djurbönder. Om detta ej är möjligt bör utrustningen vara väl rengjord och desinficerad

Att tänka på vid specialiserad kalvuppfödning

Luftvägsinfektioner är det största sjukdomsproblemet i dessa besättningar.

Mottagning

Kalvarna som köps in bör hållas i små grupper (max 8 till 10 kalvar per grupp) i ett rent, dragfritt, välströat mottagningsstall i minst fem veckor. Mottagningsstallet bör vara placerat i en separat byggnad där separata kläder och stövlar används och möjlighet till handtvätt ges.

Gruppering och gruppstorlek

Efter tiden i mottagningsstallet är det en stor fördel om kalvarna fortsatt hålls i mindre och sammanhållna grupper ett tag till efter stora omställningen med både stall- och foderbyte. Omgångsuppfödning med utgödsling och rengöring mellan grupperna bör tillämpas. Grupperna ska vara uppdelade med hjälp av täta mellanväggar om det finns flera grupper i samma stall, det är bättre med flera mindre stallar än ett stort. Det bör vara max 30 till 50 kalvar i samma stallavdelning som delar ventilationssystem. Kalvgruppen bör hållas intakt under hela tillväxtperioden.

Det ska även finnas separata sjukplatser. Alla stallar måste kunna tömmas och rengöras minst en gång årligen. Utslaktning ska kunna ske enkelt och riskfritt, utan risk för införande av smittämnen.