Vitaminer och mineraler


Mineraler och vitaminer är avgörande för nötkreaturens hälsa. Det är inte enbart koncentrationen av de enskilda ämnena som är avgörande. Balansen mellan de olika mineralerna och vitaminerna spelar också en betydande roll för upptag och funktion. Kalvar har inte själv förmågan att välja foder utifrån ett speciellt behov av vitaminer/mineraler. Undantaget är salt, där nötkreatur har förmågan att känna in mycket låga saltkoncentrationer i vatten eller foder. Det är alltså saltbehovet som triggar nötkreatur att slicka på en mineralsten och inte ett behov av mineraler. Är kalvens vitamin- eller mineraltilldelning obalanserad kan kalven få både brist- och förgiftningssjukdomar. För att kalven ska få en bra start i livet gäller det också att se över mineralförsörjningen för kon under sintiden.

Läs mer i avsnittet om vitaminer och mineraler.