Vitaminer


Vitaminer är komponenter som i viss mängd ingår i djurens foder. De är livsviktiga för kroppen för att kunna utveckla och bibehålla kroppen i gott skick samt är delaktiga i ämnesomsättningen. Vitaminer delas upp i fettlösliga (A-, D-, E- och K-vitamin) och vattenlösliga vitaminer (B- och C). På grund av mikroorganismernas och leverns förmåga att tillverka vattenlösliga vitaminer behövs de oftast inte tillsättas i fodret. Det är framförallt A-, D- och E-vitamin som bör ses över och rekommenderade mängder kan därför ses i nedanstående tabell.

Vitamininnehållet i helmjölk är ofta ganska lågt och för kalvar som enbart dricker helmjölk bör man vara extra noggrann med att de får i sig en stor mängd råmjölk och övergångsmjölk då dessa är viktiga vitaminkällor. I mjölknäring bör det vara tillsatt vitamin i tillräckliga mängder. Så länge mjölknäringen ges i tillräcklig mängd, förvaras på rätt sätt och inte blivit för gammal så bör mjölknäringen täcka kalvens vitaminbehov

I tabellen visas kalvars och dräktiga kors eller kvigors behov av de viktigaste fettlösliga vitaminerna.

 

Internationella enheter (IE) per kg levande vikt

 

A-vitamin
IE

D-vitamin
IE

E-vitamin
mg

Kalvar (mjölkdrickande)

110

7,1

0,6

Avvanda ungdjur

80

10

0,3

Högdräktiga kor

110

30

1,6

* 400 I.E. A-vitamin = 1 mg β-karotin

Vitaminer är färskvara och vitamininnehållet kan därmed blir för lågt i grovfoder som lagrats länge eller i foder som passerat bäst-före-datum. Sådant foder bör därför kompletteras med vitaminer.