Skydda kalven från smitta i dikobesättningen


I dikobesättningen är de största smittriskerna för kalvar runt kalvning och de första levnadsveckorna. Kritiska punkter för att ha friska kalvar är:

  • Kalvningsutrymmet – rent och torrt, gott om strö.
  • Gruppstorlek – ju färre kor desto lägre risk för smitta.
  • Åldersspridning hos kalvarna – jämn kalvning och små grupper, så litet åldersspann som möjligt mellan kalvarna.
  • Hygien i diko-avdelningen – viktigt att korna är rena och att kons juver är rent inför kalvning.
  • Korrekt utfodring moderdjuret innan kalvning, tillräckligt med protein samt mineralfoder där selen och E-vitamin är viktiga beståndsdelar.
  • Friska moderdjur i rätt hull ger bästa förutsättningar för lätta kalvningar och god råmjölkstillgång.
  • Kalvgömma för att kalven ska läras sig att äta kraftfoder och förberedas inför betessäsongen.