När kalvar kon?


Det är många gånger svårt att avgöra exakt när det är dags för kalvning. Att kunna förutse när kalvningen kommer att ske minskar risken för kalvningssvårigheter, döda eller svagfödda kalvar. Detta kan i sin tur leda till försämrad tillväxt samt ökad sjuk- och dödlighet hos överlevande kalvar. Skillnaden mellan individer, hur tydligt de visar tecken på kalvning och hur lång tid före kalvningen de visar symtom, är stor. 

Tecken på nära förestående kalvning 

Nedanstående är tecken på att kalvningen är relativt nära (några dagar till ett par veckor):  

  1. Juvret fylls med mjölk.
  2. Ligamenten förslappas och blir mjuka och insjunkna vid svansroten.
  3. Blygden sväller.

Nedanstående är tecken hos kon på att kalvningen är mycket nära (några timmar):

  1. Minskad aptit  
  2. Går för sig själv – följer inte flocken
  3. Visar oro – reser och lägger sig om vartannat
  4. Lyfter svansen – urinerar ofta
  5. Avger slem, som suttit som ett skydd i livmoderhalsen, i könsöppningen 24–48 timmar före kalvningen.
  6. Får lägre kroppstemperatur – sjunker något från normalt 38–39 grader. Övervakning Kalvningsdetektorer Styra kalvningstidpunkten 

Övervakning 

Kor som närmar sig kalvning bör övervakas av en van djurskötare med jämna mellanrum. Kor som närmar sig beräknat datum för kalvning eller som visar tecken på nära förestående kalvning bör helst tillses var tredje till fjärde timme. Detta är tillräckligt lång tid för att se att öppningsfasen (läs mer om kalvningens olika stadier här) fortskrider men inte för länge för att hinna ingripa om någon ko redan kommit in i utdrivningsfasen. När kalvningen väl har satt i gång och utdrivningsfasen startat bör kon tillses ungefär en gång i timmen. Att stå vid kons sida under hela utdrivningsfasen om kalvningen verkar förlöpa normalt är inte att rekommendera då det stressar kon och kan leda till kalvningssvårigheter. 

Kalvningsdetektorer 

Det finns olika tekniska lösningar på marknaden för att varna för en nära förestående kalvning eller när kalvningen har påbörjat. Fördelarna med dessa är en minskad risk för missade kalvningar samt minskad tidsåtgång och arbete med den kontinuerliga övervakningen inför kalvning vilket även minskar oron för kon. Dessa system bygger antingen på en mätning av kons aktivitetsnivå, livmoderkontraktioner, idisslingsfrekvens, svanslyft eller mätning av kons temperaturer genom sensorer i kons vagina. 

Styra kalvningstidpunkten 

Studier i Kanada och England tyder på att tidpunkten då kon kalvar kan påverkas av vilken tid på dygnet som utfodringen sker. Kor och kvigor som under kalvningssäsongen utfodras sent på kvällen eller tidigt på natten kalvar oftare på dagtid och därmed underlättas passningen. Om man vill utfodra mer än en gång per dygn kan man utfodra mitt på dagen (omkring 11-12) och sedan vid 21-22 på kvällen för öka chansen för kalvningar på dagtid.