Dikalvar


Råmjölk till dikalvar 

Till skillnad från mjölkkalvar gäller här i första hand att få kalven att börja dia så fort som möjligt efter födseln. Dikor har ofta en högre råmjölkskvalitet och kalvarna kan därför klara sig på mindre mängder råmjölk. Om kalven inte själv uppsöker juvret snarast efter födseln bör man hjälpa kalven till juvret. Om kalven är slö och inte kommer igång med att dia bör man ge 2 till 3 dl råmjölk via nappflaska för att kalven ska piggna till. Därefter kan man se till att kalven kommer igång med att dia. Detta förutsätter dock att kon överhuvudtaget har någon råmjölk. Om inte bör man i första hand ge råmjölk från en annan ko i samma besättning. Sådan råmjölk är det absolut bästa alternativet då den dels skyddar mot smittämnen som finns i den egna besättningen och dels inte innehåller några främmande smittämnen som kan göra kalven eller besättningen sjuk. Om kon går att mjölka och ger mer råmjölk än vad som behövs till den egna kalven är det därför alltid en god idé att försöka spara lite råmjölk som reserv.

Har man inte möjlighet att samla någon råmjölk från den egna besättningen är alternativet att ge råmjölk från en annan besättning. Oftast är det endast mjölkbesättningar som har något överskott på råmjölk. Trots att råmjölk från en annan besättning kanske inte ger exakt samma skydd som råmjölk från den egna besättningen är det mycket bättre med sådan råmjölk än ingen råmjölk alls. Det man bör tänka på är att mjölkkors råmjölk ofta är av sämre kvalitet än dikors och man kan därför behöva ge mer råmjölk än vad man skulle ha gett om det var råmjölk från en diko. Man bör också säkerställa att mjölkbesättningen inte har några smittor som kan spridas via mjölk, till exempel Mycoplasma bovis, coronavirus eller liknande som kan orsaka problem i den egna besättningen. Man bör även vara noga med hygienen, både vid urmjölkningen, förvaringen och transporten, när man hämtar råmjölk från en annan besättning. Dels för att undvika att föra in smittämnen, men också för att tillväxt av bakterier i råmjölk försämrar kalvens upptag av antikroppar. 

Länk till instruktionsfilm om råmjölk (Gård&Djurhälsan)