Lagring och hantering


All helmjölk som utfodras till kalvar bör vara insamlad på ett så hygieniskt sätt som möjligt, d.v.s. väl rengjorda spenar, mjölkningsutrustning och uppsamlingskärl.

Förvaring av mjölk för utfodring

Helmjölk som inte utfodras direkt efter mjölkning bör lagras i väl rengjorda kärl i kyltemperatur, exempelvis i en mjölktaxi med kylning alternativt mjölktank eller vid mindre mängder i ett kylskåp. Mjölken ska förvaras i täckta kärl för att undvika kontamination, t.ex. genom att flugor landar i mjölken. I robotbesättningar skiljs i vissa fall mjölk av automatiskt från vissa kor och hamnar då i separata behållare i roboten. Oftast blir denna mjölk stående i flera timmar i omgivningstemperatur och det finns då risk för att det sker en betydande bakterietillväxt i sådan mjölk. Denna bör därför inte utfodras utan föregående pastörisering om man inte har möjlighet att direkt överföra den till kyla efter att den skiljts av från kon. 

Hantering vid uppvärmning

Innan utfodring bör mjölkens temperatur kontrolleras, helst med en termometer, till exempel en febertermometer. Helmjölk bör utfodras vid en temperatur på 40-42 grader. Om det är få kalvar som ska utfodras kan mjölken värmas med en så kallad doppvärmare som placeras i ett kärl med mjölk, men om man har många kalvar kan det vara mer lämpligt och praktiskt med en mjölktaxi. Om större mängder värms upp i en mjölktaxi kan det vara en fördel att värma mjölken till 42-45 grader för att den ska ha rätt temperatur när kalven ska dricka den. Var noga med att rengöra uppvärmningsutrustningen mellan varje utfodring då fastbrända mjölkrester utgör ett utmärkt substrat för bakterietillväxt och kan vara svåra att få bort i efterhand.

All utfodring bör ske i väl rengjorda kärl. Speciellt bör man kontrollera renheten av napparna på napphinkar eller nappflaskor då det finns risk för att mjölkrester lätt fastnar i dessa.