Pastörisering


Pastörisering av råmjölk 

Att pastörisera råmjölk kan vara fördelaktigt ur kalvhälsosynpunkt, förutsatt att det utförs korrekt. Studier har visat att kalvar som får pastöriserad råmjölk har ett högre råmjölksupptag och är friskare än kalvar som fått opastöriserad råmjölk. Då råmjölksantikroppar koagulerar och förstörs under hög temperaturer eller vid för långvarig värmebehandling bör man vara mycket noggrann med inställning och kalibrering av pastöriseringsapparaten. Speciellt noga bör man vara att den verkligen håller den temperatur som den sägs göra.

Rätt temperatur

För att undvika att antikropparna förstörs och råmjölken ändrar karaktär bör den inte pastöriseras vid högre temperaturer än 60 grader. Vid denna temperatur räcker 30 minuters pastörisering för att avsevärt minska innehållet av de vanligaste sjukdomsframkallande bakterierna och därmed även förbättra kalvarnas antikroppsupptag. Om man har problem med sjukdomen paratuberkulos krävs pastörisering vid 65 grader i 30 min för att avdöda den sjukdomsframkallande bakterien, detta med signifikanta förluster av antikroppar som följd. Dock finns troligtvis inte paratuberkulos i svenska nötkreatursbesättningar och högre pastöriseringstemperaturer än 60 grader är därför inte att rekommendera. Liksom för pastörisering av helmjölk är hanteringen efter pastöriseringen viktigt för att undvika att råmjölken förorenas med nya bakterier. Läs mer om pastörisering under mjölkutfodring.