Kalvningsproblem


Orsaker 

Det finns många orsaker till att kalvningen inte förlöper normalt. Kons förlossningsvägar kan vara för trånga, kalven kan vara för stor och kon kan ha svagt värkarbete. Fostret kan ligga i fel läge och det kan finnas hinder i förlossningsvägarna. För att kunna avgöra om och i så fall vad som är fel krävs kunskap om den normala förlossningens förlopp. Se till att ha rätt utrustning och glidslem hemma för att kunna hjälpa till vid kalvningen på ett hygieniskt och säkert sätt. Utrustning som kan behövas vid kalvningshjälp: 

 • rena hinkar med varmt vatten 
 • tvål 
 • desinfektionsmedel 
 • skyddshandskar 
 • glidmedel 
 • väl rengjorda förlossningsrep, -linor eller -kedjor med lämpliga draghandtag 
 • grimma och grimskaft (om kon behöver bindas upp) 

Om du ska assistera vid kalvningen bör du vara noga med hygienen och alltid tvätta händer och armar noggrant innan du börjar. Du kan läsa mer om olika kalvningsproblem i Jordbruksverkets broschyr om kalvning och kalvningshjälp. Vid minsta tveksamhet kontakta veterinär!  

När ska du ingripa?  

Du ska ingripa i de fall förlossningen inte fortskrider normalt, men man bör inte ingripa för tidigt eller ha som rutin att alltid dra ut alla kalvar. Att ingripa i onödan kan ha direkta negativa konsekvenser för både ko och kalv och kan ge fruktsamhetsstörningar längre fram. Du ska bara ingripa: 

 • när förlossningen avstannar och de olika faserna i förlossningen drar ut på tiden utöver de ungefärliga tidsramar som angetts ovan alltså: 
 • Kolik eller värkar i mer än 3 timmar utan synliga fostersäckar, det vill säga öppningsstadiet går inte över i utdrivningsstadiet. 
 • när vattenkalven syns och kon bara har svaga eller inga värkar alls och inget händer inom 1 timme (ko) respektive 2 timmar (kviga) 
 • när kalven inte visar sig inom cirka 30 minuter sedan den inre fosterblåsan spruckit.  
 • när kon har kraftiga krystvärkar men inga märkbara framsteg görs i förlossningsarbetet inom cirka 30 minuter.  
 • när du misstänker att kalven ligger fel och det bara syns exempelvis en mule eller ett ben och en mule i slidöppningen.  
 • Vid bakdelsbjudning kan kalven riskera att kvävas om förlossningen fortskrider alltför långsamt, trots att bakdelsbjudning räknas som ett normalt läge. Värkarbetet blir svagare när bara bakbenen passerar bäckenhålan utan att huvudet är med och hjälper till att stimulera krystvärkarna. 

När ska veterinär tillkallas?  

Veterinär ska alltid tillkallas när  

 • du inte vet eller förstår vad problemet är eller inte tror dig kunna lösa det.  
 • om du inte lyckats med sin förlossningshjälp inom rimlig tid, cirka 30 minuter.