Hur råmjölk bildas


Före kalvning

Råmjölk börjar produceras cirka 3 till 4 veckor före kalvning. Det första som händer är att det kommer en liten mängd vätska ut i juvret. Denna vätska innehåller tillväxtfaktorer som stimulerar juverceller till att göra sig redo för att transportera ämnen från kons blod till juvervätskan. Cirka 2 veckor före kalvning kommer en större mängd vätska ut i juvret som aktiverar överföring av antikroppar (IgG) och immunceller från kons blod till juvervätskan. Väl i juvret frigör dessa immunceller ytterligare antikroppar (IgM och IgA). Några dagar före kalvning aktiveras även överföringen av andra substanser från kons blod och nästan samtidigt sätter hormonet prolaktin igång själva mjölkproduktionen och bildningen av råmjölk färdigställs.  

Efter kalvning

När efterbörden har avgått vid kalvning bildas ett protein i juvret som helt blockerar transporten av ämnen mellan kons blod och råmjölken. Råmjölken har vid denna tidpunkt nått sin maximala nivå av alla för kalven viktiga ämnen. Om denna råmjölk inte mjölkas ur juvret inom 6 timmar börjar kon att ta tillbaka några av de viktiga ämnena, bland annat hormoner och antikroppar, till sitt blod och råmjölken börjar därmed gradvist att övergå till helmjölk. Detta förklarar varför det är så viktigt att mjölka kon så snart som möjligt efter kalvning för att råmjölken ska vara så koncentrerad som möjligt. Även om juvret töms helt så blir alltid cirka en femtedel av råmjölken kvar. Denna rest späs ut av den nya mjölken som utsöndras.