Testa & utvärdera


För att säkerställa att kalven får i sig tillräcklig mängd råmjölk av tillräcklig kvalitet kan råmjölkens innehåll av antikroppar och kalvens upptag av dessa testas och utvärderas. Klicka på underrubrikerna för att lära dig mer.