Foder


Kalven behöver redan från första veckan lära sig att äta grov- och kraftfoder för att den ska kunna gå från enkelmagad till flermagad. En bra tillvänjning till annat foder än mjölk gör också att avvänjningen fungerar smidigare.

Under avsnittet Foder hittar du underrubriker om hur matsmältningen fungerar hos den idisslande kalven, kalvens näringsbehov samt hur kalven bäst utfodras före och efter avvänjning.