Mjölk


Kalven behöver bra mjölk i tillräckliga mängder för att växa och må bra sin första tid i livet. Vanligtvis utfodras mjölkraskalven med mjölk medan dikalven diar mjölk direkt från kon. För kalven som ska bli mjölkko har mjölkutfodringen stor betydelse för den framtida mjölkproduktionen. Mjölk kan ges i form av helmjölk eller som mjölknäring. En viktig tidpunkt i kalvens mjölkperiod är slutet, det vill säga avvänjning från mjölk.

Under avsnittet Mjölk hittar du underrubriker med mer information om olika slags mjölk i olika system. Du hittar också information om hur mycket mjölk kalven behöver, hur mjölken bör hanteras, hur kalven avvänjs och mycket mer.