Utfodring


Nyfödda kalvar ska få råmjölk senast sex timmar efter födseln. Rekommendationen är dock att kalvar bör få råmjölk inom en timme efter födseln.  

För besättningar anslutna till KRAV måste kalven gå med kon och dia under minst 24 timmar efter födseln. Vid behov får kalven stödmatas med råmjölk i nappflaska. 

Råmjölksutfodring skiljer sig ofta åt mellan mjölkkalvar och dikalvar.