Nekrobacillos


Oral nekrobacillos känneteckas av att kalven får bölder i kinden, och orsakas av bakterien Fusobacterium (F.) necrophorum.

Om sjukdomen

Sjukdomen är inte så vanlig i Sverige idag, men vissa besättningar kan få stora problem. Den ger främst symtom hos unga djur som kan får sår i munnen, feber, foderleda och ibland hosta.

Sjukdomen kan uppstå hos kalvar som fått sår i munnen av att äta grovt hö eller halm med vassa strån.

Förebygg oral nekrobacillos

Förebyggande åtgärder är ett att erbjuda mjukt och fint hö till kalvarna samt att hålla god hygien i kalvboxar, i mjölk- och vattenhinkar och i fodertråg. Kalvarna ska också ha tillräckligt med utrymme och beläggningen ska inte vara för hög. Hungriga kalvar som råmar mycket kan få slemhinneskador i svalget; dessa skador kan sedan vara inkörsport för F. necrophorum. En välbalanserad foderstat med optimalt innehåll av vitaminer och mineraler samt tillräckligt mycket mat är alltså viktigt. Dåligt immunförsvar och andra sjukdomar ökar risken för att kalven ska bli sjuk så goda råmjölksrutiner är också viktigt.

Läs mer om nekrobacillos på SVA:s webb.