Avvänjning


Avvänjning kan för mjölkraskalven betyda att sluta med mjölk för att helt gå över till att äta fast foder och för dikalven, både att sluta med mjölk och att skiljas från kon. En väl genomtänkt avvänjning av en väl förberedd kalv är en förutsättning för att kalven ska fortsätta växa bra, hålla sig frisk och kunna insemineras eller betäckas alternativt nå slaktmognad i rätt tid.